Članci

Događanja

POZIV NA TRIBINU

datum objave: 02. 11. 2022.

POZIV NA TRIBINU

„Obnova od potresa – model samoobnove“

Novosti

POZIV ZA ISKAZOM JAVNOG INTERESA ZA DODJELU NA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA S KRITERIJIMA ODABIRA

datum objave: 28. 10. 2022.

Temeljem članka 7., stavka 3. Odluke o grobljima (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 10/22), Uprava groblja raspisuje

Novosti

Općini Marija Bistrica maksimalan iznos za dogradnju vrtića

datum objave: 20. 10. 2022.

Općini Marija Bistrica odobreno je 3.672.000,00 kn

Novosti

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju lampiona

datum objave: 12. 10. 2022.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni glasnik KZŽ br. 11/08, Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 11. listopada 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Novosti

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

datum objave: 07. 10. 2022.

DOKUMENT ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU OPĆEG AKTA