Članci

Novosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

datum objave: 09. 02. 2022.

Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu Voditelja odjeka za komunalne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, na neodređeno vrijeme, objavljuje

Novosti

Lista kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

datum objave: 28. 01. 2022.

KLASA: 112-02/21-01/2
URBROJ: 2140-22-4/1-22-8
Marija Bistrica, 27. siječnja 2022. god.
Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Novosti

Javni natječaj za prijam u službu Voditelja Odsjeka za komunalne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

datum objave: 13. 01. 2022.

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

Provedbeni program Općine Marija Bistrica za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

datum objave: 31. 12. 2021.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17)