Članci

Događanja

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka za točenje alkoholnih i bezalkoholnih pića na dan 9.7. i 4.8.2022. godine

datum objave: 24. 06. 2022.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni glasnik KZŽ br. 11/08, Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 23. lipnja 2022. godine KLASA:372-03/22-01/11, URBROJ:2140-22-01-22-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Novosti

9. sjednica Općinskog vijeća

datum objave: 22. 06. 2022.

Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

Novosti

Prijava štete od tuče

datum objave: 14. 06. 2022.

Pozivamo mještane koji su 13. lipnja 2022. godine pretrpjeli štetu od tuče da istu prijave Općini Marija Bistrica.
Rok za prijavu je do 28. lipnja 2022. godine.
U prilogu ove obavijesti je obrazac koji...

Novosti

Javni natječaj za prijam u službu - Voditelj Odsjeka za komunalne poslove

datum objave: 14. 06. 2022.

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

Natječaj br. 2/2022 za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine

datum objave: 09. 06. 2022.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 19. travnja 2022. godine, KLASA:372-03/22-01/6 URBROJ:2140-22-01-22-52, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje