Članci

Događanja

Javna priznanja i nagrade

datum objave: 02. 06. 2022.

Na temelju odredbe članka 8. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/21) i Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica upućuje se

Novosti

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog objekta – šanka

datum objave: 24. 05. 2022.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni glasnik KZŽ br. 11/08, Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 23. svibnja 2022. Godine KLASA:372-03/22-01/8 URBROJ:2140-22-01-22-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Novosti

8. sjednica Općinskog vijeća

datum objave: 20. 05. 2022.

Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

Događanja

Obavijest o provođenju sustavne deratizacije

datum objave: 19. 05. 2022.

Djelatnici ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službe provest će pregled objekata i prema utvrđenoj potrebi suzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa).

Novosti

Oglas za prijam u službu čistača u Odsjek za komunalne poslove

datum objave: 09. 05. 2022.

Na temelju članka 19. stavak 1., a u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje