Članci

Događanja

„Hrvatska prirodno tvoja“ - „Croatia naturally yours“

datum objave: 24. 03. 2023.

Hrvatska turistička zajednica je pokrenula projekt poticanja razvoja održivog razvoja turizma

Događanja

Natječaj br. 1/2023 za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje ugostiteljske terase

datum objave: 23. 03. 2023.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 21. ožujka 2023. godine, KLASA: 372-03/23-01/2, URBROJ: 2140-22-01-23-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Događanja

JAVNI NATJEČAJ

datum objave: 22. 03. 2023.

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje


Događanja

JAVNI NATJEČAJ

datum objave: 22. 03. 2023.

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Događanja

V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica –ponovna javna rasprava.

datum objave: 21. 02. 2023.

V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica –ponovna javna rasprava.