Članci

Događanja

Natječaj za dodjelu stipendije

datum objave: 07. 11. 2022.

Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima s područja Općine Marija Bistrica, (Bistrički glasnik broj 06/16), načelnik Općine Marija Bistrica dana 07. studenog 2022. raspisuje

Događanja

POZIV NA TRIBINU

datum objave: 02. 11. 2022.

POZIV NA TRIBINU

„Obnova od potresa – model samoobnove“

Događanja

JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA OŠTEĆENIH U POTRESU

datum objave: 06. 10. 2022.

Na temelju odredbi članka 7. i 20. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03 i 144/12), članka 21. stavka 1.
podstavka 9. a u svezi s odredbom članka 67. Statuta Fonda („Narodne novine“ broj
193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14, 155/14 - pročišćeni tekst), te
temeljem Odluke Upravnog odbora o donošenju Godišnjeg programa raspisivanja
javnih poziva i natječaja od 19. travnja 2022. godine (KLASA: 024-04/22-03/3;
URBROJ: 563-01/69-22-5) i Odluke Upravnog odbora o donošenju Izmjena i dopuna
Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja (KLASA: 024-04/22-
03/9, URBROJ: 563-01/69-22-2) od 19. rujna 2022. godine, a radi provedbe Odluke
Vlade Republike Hrvatske o produžetku financiranja u 2022. godini provedbe
Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine
s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine („Narodne novine“ broj 99/22),
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

Događanja

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

datum objave: 23. 09. 2022.

U srijedu, 21.rujna je održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.

Događanja

Javni natječaj za prijam u službu - Voditelj Odsjeka za komunalne poslove

datum objave: 21. 09. 2022.

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje