Članci

Događanja

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju lampiona

datum objave: 06. 12. 2017.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni glasnik KZŽ br. 11/08, Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 6. prosinca 2017.g., Povjeresntvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Događanja

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE

datum objave: 30. 11. 2017.

Temeljem čl. 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), čl. 3. st. 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 8/08), te čl. 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik 1/13) načelnik Općine Marija Bistrica raspisuje sljedeći

Događanja

Javni natječaj – zimska služba

datum objave: 10. 11. 2017.

Na temelju članka 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 14/06.) načelnik Općine Marija Bistrica objavljuje

Događanja

JAVNI POZIV NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA NC 1-207 “BELEC” O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

datum objave: 30. 10. 2017.

Općina Marija Bistrica započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta naziva NC 1-207 “Belec” približne dužine 53.3 m.

Događanja

JAVNI POZIV NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA NC 1-206 “BARTOLOVIĆI” O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

datum objave: 30. 10. 2017.

Općina Marija Bistrica započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta naziva NC 1-206 “Bartolovići” približne dužine 67.1 m.