Članci

Događanja

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica - 1 izvršitelj/ica

datum objave: 28. 03. 2019.

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. i 16/17.), Općina Marija Bistrica objavljuje, Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica - 1 izvršitelj/ica

Događanja

Besplatna radionica na temu: „I ja koristim e-alate“

datum objave: 14. 03. 2019.

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. u sklopu projekta PODRŽI, organizira besplatnu radionicu na temu: „I ja koristim e-alate“, koja će se održati 21. i 22. ožujka 2019. godine sa početkom u 15h Energetskom centru Bračak (Bračak 4, 49210 Zabok).

Događanja

Poziv na razgovor

datum objave: 22. 02. 2019.

Na temelju Oglasa za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Događanja

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

datum objave: 30. 01. 2019.

U utorak 29. siječnja je održana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Vijeće je donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Marija Bistrica.

Događanja

O D L U K A O ZBRINJAVANJU I CIJENI ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA

datum objave: 28. 01. 2019.

LIJEPA BISTRICA d.o.o.
Trg pape Ivana Pavla II 34
49 246 Marija Bistrica
OIB:82413603496