Članci

Događanja

PROVEDBA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI MARIJA BISTRICA

datum objave: 12. 09. 2018.

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13) Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj dana 13. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU O PROVEDBI IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
U OPĆINI MARIJA BISTRICA

Događanja

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

datum objave: 07. 08. 2018.

Općina Marija Bistrica potpisala je 5. srpnja 2018. godine ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Događanja

NEWLIGHT – obavijest o nadmetanju

datum objave: 09. 07. 2018.

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Naručitelj Općina Marija Bistrica provodi otvoreni postupak javne nabave radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Marija Bistrica. Rok za dostavu ponuda je 21.08.2018. godine. Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr

Događanja

Sporazum o suradnji Općine Marija Bistrica i poljskog grada Piekary Śląskie

datum objave: 27. 06. 2018.

Iz Poljske se vratila delegacija Općine Marija Bistrica koju je predvodio načelnik Josip Milički.

Događanja

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

datum objave: 15. 06. 2018.

U četvrtak 14. lipnja održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.