Članci

Novosti

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

datum objave: 10. 02. 2020.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 10. veljače 2020. godine, KLASA:372-03/20-01/01 URBROJ:2113/02-01-20-2, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Novosti

Natječaj za radno mjesto - Direktor komunalnog poduzeća Lijepa Bistrica d.o.o.

datum objave: 21. 01. 2020.

Trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o., Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, OIB: 82413603496, raspisuje dana 21. siječnja 2020. godine sljedeći

Novosti

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

datum objave: 20. 12. 2019.

U četvrtak 19. prosinca održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.

Novosti

Obavijest za mještane o postavi mobilnih reciklažnih dvorišta na području općine Marija Bistrica

datum objave: 12. 12. 2019.

RASPORED POSTAVLJANJA
MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Novosti

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

datum objave: 04. 12. 2019.

Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/19) i Odluke načelnika KLASA: 372-03/19-01/45, URBROJ: 2113/02-01-19-5 od 3. prosinca 2019. godine raspisuje se