Članci

Novosti

Natječaj za zakup javnih površina

datum objave: 19. 04. 2022.

Općina Marija Bistrica raspisuje Natječaj za zakup javnih površina

Novosti

Raseljene osobe iz Ukrajine - važne informacije

datum objave: 24. 03. 2022.

Poštovani,

u cilju moguće pomoći kod davanja informacja građanima u svezi prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine, u nastavku dostavljamo informacije kako slijedi:

Novosti

Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022

datum objave: 23. 02. 2022.

JAVNI POZIV
za financiranje programa elektroničkih medija u 2022. god.

Novosti

Javni natječaj za prijam u službu - Radnik na poslovima ukopa i održavanja groblja

datum objave: 21. 02. 2022.

Na temelju članka 17. stavaka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje