Članci

Novosti

8. sjednica Općinskog vijeća

datum objave: 20. 05. 2022.

Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

Novosti

Oglas za prijam u službu čistača u Odsjek za komunalne poslove

datum objave: 09. 05. 2022.

Na temelju članka 19. stavak 1., a u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

Javni natječaj za za prijam u službu Pomoćnog radnika na poslovima ukopa i održavanja groblja

datum objave: 21. 04. 2022.

Na temelju članka 17. stavaka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

Natječaj za zakup javnih površina

datum objave: 19. 04. 2022.

Općina Marija Bistrica raspisuje Natječaj za zakup javnih površina

Novosti

Raseljene osobe iz Ukrajine - važne informacije

datum objave: 24. 03. 2022.

Poštovani,

u cilju moguće pomoći kod davanja informacja građanima u svezi prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine, u nastavku dostavljamo informacije kako slijedi: