Članci

Novosti

Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022

datum objave: 23. 02. 2022.

JAVNI POZIV
za financiranje programa elektroničkih medija u 2022. god.

Novosti

Javni natječaj za prijam u službu - Radnik na poslovima ukopa i održavanja groblja

datum objave: 21. 02. 2022.

Na temelju članka 17. stavaka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2022. godinu

datum objave: 15. 02. 2022.

Na temelju članka 12. i članka 13. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) objavljuje se

Novosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

datum objave: 09. 02. 2022.

Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu Voditelja odjeka za komunalne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, na neodređeno vrijeme, objavljuje