Članci

Novosti

Održana konstituirajuća sjednica općinskog vijeća općine Marija Bistrica

datum objave: 09. 06. 2021.

U utorak 8. lipnja je održana konstituirajuća Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.

Novosti

Oglas za prijam u službu ČISTAČA u Odsjek za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica

datum objave: 20. 05. 2021.

Na temelju članka 19. stavak 1., a u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

KONAČNI REZULTATI IZBORA

datum objave: 19. 05. 2021.

...

Novosti

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica za pedagošku godinu 2021/2022. – primarni desetosatni program

datum objave: 17. 05. 2021.

DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK MARIJA BISTRICA
UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA PUŠLEK
MARIJA BISTRICA
ZAGREBAČKA 15

Novosti

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

datum objave: 10. 05. 2021.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 10. svibnja 2021. godine, KLASA:372-03/21-01/8 URBROJ:2113/02-01-21-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje