Članci

Novosti

Lista kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

datum objave: 28. 01. 2022.

KLASA: 112-02/21-01/2
URBROJ: 2140-22-4/1-22-8
Marija Bistrica, 27. siječnja 2022. god.
Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Novosti

Javni natječaj za prijam u službu Voditelja Odsjeka za komunalne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

datum objave: 13. 01. 2022.

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

Provedbeni program Općine Marija Bistrica za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

datum objave: 31. 12. 2021.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17)

Novosti

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

datum objave: 14. 12. 2021.

Održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, na kojoj su na dnevnom redu bili i III Izmjena Proračuna za 2021. godinu i Plan proračuna za 2022. godinu.

Novosti

PLAN PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2022. GODINU

datum objave: 15. 11. 2021.

Poštovani mještani,