Članci

Novosti

Radno vrijeme poljoprivrednog redara

datum objave: 29. 05. 2019.

Obavijest

Novosti

Natječaj br. 1/2019 za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

datum objave: 21. 05. 2019.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica, od dana 20. svibnja 2019. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Novosti

IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA MARIJA BISTRICA

datum objave: 17. 05. 2019.

Obavijest o nadmetanju

Novosti

Promocija mog poljoprivrednog proizvoda

datum objave: 16. 05. 2019.

Radionica- Promocija mog poljoprivrednog proizvoda

Novosti

Oglas za prijam u službu čistača u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

datum objave: 15. 05. 2019.

Na temelju članka 19. stavak 1. u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje