Članci

Novosti

11. sjednica Općinskog vijeća

datum objave: 02. 11. 2022.

 • Grb

  1 / 1

  Grb

KLASA: 023-01/22-01/8

URBROJ: 2140-22-02-22-1

Marija Bistrica, 2. studenoga 2022. god.

 

 

Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

 

 

koja će se održati u Domu kulture Marija Bistrica u ponedjeljak, 7. studenoga 2022. godine, u 19:00 sati

 

za sjednicu se predlaže sljedeći

 

 

 

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća
 2. Odluka o suglasnosti s ugovorom o pripajanju trgovačkog društva Humvio d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.
 3. Odluka o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta
 4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 5. Odluka o financiranju Zagorske javne vatrogasne postrojbe iznad minimalnih financijskih standarda
 6. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva Lijepa Bistrica d.o.o.
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru
 8. Odluka o davanju suglasnosti na godišnji Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu
 9. Izmjena Etičkog kodeksa
 10. Razno

 

 

 

Predsjednik

Općinskog vijeća

Teodor Švaljek, ing.