Članci

Događanja

Dodjela javnih priznanja i nagrada

datum objave: 04. 06. 2018.

  • Dodjela javnih priznanja

    1 / 1

    Dodjela javnih priznanja

        REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA MARIJA BISTRICA

 

KLASA: 061-06/18-01/1

URBROJ: 2113/02-01-18-1

Marija Bistrica, 04. lipnja 2018. godine

 

Na temelju odredbe članka 8. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13) i Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica  upućuje  se

 

J A V N I   P O Z I V

 

Povodom Dana Općine Marija Bistrica koje se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Božje Bistričke, Općina Marija Bistrica dodjeljuje javna priznanja i nagrade fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i športskog života u Općini Marija Bistrica.

 

Javna priznanja općine su:

1. Povelja općine Marija Bistrica,

2. Priznanje općine Marija Bistrica,

3. Proglašavanje počasnim građaninom općine Marija Bistrica,

4. Nagrade općine,

5. Zahvalnica.

 

Pozivaju se svi stanovnici Općine Marija Bistrica, udruženja stanovnika, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove općine Marija Bistrica da podnesu Komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja svoje pisane i obrazložene prijedloge kandidata .

 

Rok za podnošenje prijedloga je 20. lipnja 2018.godine do 12 sati..

 

Pismene prijedloge s obrazloženjem dostaviti  na adresu: Općina Marija Bistrica, Općinsko vijeće, Komisija za dodjelu javnih nagrada i priznanja, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

 

 

Komisija za dodjelu javnih nagrada i priznanja