Članci

Novosti

Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022

datum objave: 23. 02. 2022.

  • Javni poziv

    1 / 1

    Javni poziv

Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022

 

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

 

Sukladno Odluci o raspisivanju Javnog poziva za financiranje sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, KLASA: 008-02 /22-01 /12, URBROJ:2140-22-1-22-1, objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa elektroničkih medija u 2022. god.

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini. 

Prema odredbama Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21), elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Programski sadržaji obuhvaćaju publikacije od interesa za Općinu Marija Bistrica, koje su podijeljene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Programski sadržaj ne uključuje elektroničku publikaciju (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele sredstava je izrada i objavljivanje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Marija Bistrica.

 

 

Javni poziv

pdf | 23.2.2022. 415,33 KB

Obrazac 3_Izjava .docx

docx | 24.2.2022. 14,38 KB

Obrazac 2.docx

docx | 24.2.2022. 14,61 KB

Obrazac 1.docx

docx | 24.2.2022. 15,39 KB

Odluka

pdf | 23.2.2022. 214,96 KB

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

pdf | 4.4.2022. 79,94 KB