Članci

Događanja

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

datum objave: 11. 09. 2017.

 • Grb

  1 / 1

  Grb

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/17), objavljuje se:

 

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Marija Bistrica

 

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
 2. Javna rasprava započinje 19. rujna 2017. godine, a završava 02. listopada 2017. godine.
 3. Prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica – www.marija-bistrica.hr.
 4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, dana 27. rujna 2017. godine s početkom u 18,00 sati.
 5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
 • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
 • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
 • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

 1. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 02. listopada 2017. godine na adresu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Načelnik

Općine Marija Bistrica

        Josip Milički, ing.

PPUO MB_IV ID - 2. A. Promet PP JR

pdf | 18.9.2017. 2,68 MB

PPUO MB_IV ID - tekst PP JR

pdf | 18.9.2017. 13,59 MB

PPUO MB_IV ID - 2. A. Promet PP JR

pdf | 18.9.2017. 2,68 MB

PPUO MB_IV ID - tekst PP JR

pdf | 18.9.2017. 13,59 MB