Članci

Novosti

NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POSLOVE NAPLATE PARKIRANJA I KONTROLE PLAĆANJA PARKIRALIŠNE KARTE

datum objave: 12. 04. 2019.

  • Grb

    1 / 1

    Grb

                Na temelju odredbi članka 1. Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 12. travnja 2019.g. KLASA:340-08/19-01/3 URBROJ: 2113/02-1-19-1, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA

ZA POSLOVE NAPLATE PARKIRANJA

I KONTROLE PLAĆANJA PARKIRALIŠNE KARTE

 

 

I. UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

1.   kandidat za obavljanje poslova može biti redovni učenik srednje škole koji je navršio 16 godina ili redovni student, primjeren u učenju, ponašanju i radu;

  1. kandidat mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medinice;
  2. 3.       prednost imaju kandidati s poznavanjem rada na PC-u, dobrim komunikacijskim vještinama, poznavanjem stranih jezika;

II. OD KANDIDATA SE OČEKUJE:

-          obavljanje poslova u dane hodočašća ( subotom, nedjeljom i blagdanima),

-          timski rad;

-          odgovornost u radu;

 

       Nakon donošenja odluke o odabiru kandidata s istima će se obaviti obuka za obavljanje poslova naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte odnosno izdavanja dnevne parkirališne karte na javnim parkiralištaima na području općine Marija Bistrica i to u vrijeme hodočašća, u periodu od 1.5.2019.g do 31.10.2019. godine.

                Svi zainteresirani kandidati svoje prijave moraju dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica do 23. travnja 2019. godine.

Obrazac za prijavu na natječaj za prijavu kandidata za poslove naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati te na web stanici www.marija-bistrica.hr .

Uz prijavu (ispunjeni obrazac) potrebno je dostaviti potvrdu učenika/studenta o upisanoj školskoj/studentskoj godini, presliku osobne iskaznice i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.

                Prijave koje nemaju potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

                S kandidatima prijavljenima na natječaj provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

 

Predsjednica povjerenstva

Branka Herceg, dipl.oec.

Obrazac za prijavu kandidata

docx | 15.4.2019. 14,84 KB