Članci

Novosti

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica - 1 izvršitelj/ica

datum objave: 04. 12. 2017.

 • Grb

  1 / 1

  Grb

KLASA: 112-07/17-01/7

URBROJ: 2113/02-04/1-17-1

Marija Bistrica, 04. prosinca 2017.

 

            Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. i 16/17.), Općina Marija Bistrica objavljuje,

 

 

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica - 1 izvršitelj/ica

 

 

Oglas je otvoren od 4.12.2017. do 12.12.2017. godine.


Uvjeti:

 • VSS – mag.iur ili mag.oec
 • nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
 • kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje najmanje 30 dana,

 • kandidat ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se

obrazovao, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis (u kojem je potrebno navesti OIB i datum prijave u evidenciju nezaposlenih

    osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)

 • dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem objave na web stranici Općine Marija Bistrica www.marija-bistrica.hr

 

 

 

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl.oec.