Članci

Novosti

POZIV ZA ISKAZOM JAVNOG INTERESA ZA DODJELU NA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA S KRITERIJIMA ODABIRA

datum objave: 28. 10. 2022.

  • Groblje

    1 / 1

    Groblje

Temeljem članka 7., stavka 3. Odluke o grobljima (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 10/22), Uprava groblja raspisuje

 

POZIV ZA ISKAZOM JAVNOG INTERESA

 ZA DODJELU NA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

S KRITERIJIMA ODABIRA

 

  1. I.                    POZIV ZA ISKAZOM JAVNOG INTERESA

Članak 1.

(1)          Uprava groblja na novoizgrađenom dijelu mjesnog groblja Marija Bistrica dodjeljuje na korištenje grobna mjesta zajedno sa izgrađenim betonskim okvirima.

(2)          Na novoizgrađenom dijelu mjesnog groblja Marija Bistrica dodjeljuju se sljedeća grobna mjesta:

-          jednostruko grobno mjesto sa izgrađenim betonskim okvirom,

-          dvostruko grobno mjesto sa izgrađenim betonskim okvirom,

-          izgrađena grobnica za tri polaganja,

-          Izgrađena grobnica za šest polaganja,

-          kazeta za urne.

Članak 2.

(1)          Poziv za iskazom javnog interesa za dodjelu na korištenje grobnih mjesta (dalje u tekstu Poziv) bit će otvoren od 08. studenoga 2022. do 26. siječnja 2023. godine.

(2)          U vremenskom periodu navedenom u stavku 1. ovog članka, zainteresirani će predavati zahtjeve za dodjelu na korištenje grobnih mjesta koja su navedena članku 1., stavku 2. ovog Poziva.

(3)          Po završetku ovog Poziva krenut će se u realizaciju izgradnje betonskih okvira i ostalih radova.

(4)          Zahtjevi za dodjelu na korištenje grobnog mjesta (dalje u tekstu Zahtjev) će se predavati osobno u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, utorkom, srijedom i četvrtkom između 8 i 10 sati.

 

  1. II.                  KRITERIJI ODABIRA

Članak 3.

(1)          Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta koji se sastoji od točno označenih polja, redova te brojeva grobnih mjesta.

(2)          Grobna mjesta se dodjeljuju na korištenje prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva, odnosno, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva.

 U izvanrednim slučajevima Uprava groblja zadržava pravo odabrati drugačiji način dodjele na korištenje grobnih mjesta  od iznad navedenog.

 

 

 

(3)          U slučaju da je grobno mjesto dodijeljeno na korištenje privremeno temeljem privremenog rješenja, a korisnik tog istog grobnog mjesta odustane od korištenja, Uprava groblja može to grobno mjesto ponuditi podnositelju zahtjeva koji je predao zahtjev posljednji.

(4) Podnositelj je dužan zahtjev osobno dostaviti u prostorije Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica. Svaki drugi način podnošenja zahtjeva neće se smatrati valjanim. Obrazac obvezne prijave nalazi se u prilogu ovog Poziva .

(5) Podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve dospjele obveze prema Općini Marija Bistrica. U slučaju da podnositelj zahtjeva nije podmirio sve dospjele obveze prema Općini Marija Bistrica, zahtjev će biti odbijen.

 

U Mariji Bistrici, 28.10.2022. godine

 

                                                                             VODITELJ VLASTITOG POGONA - UPRAVA GROBLJA

                                                                                  Branka Herceg, dipl. otac

 

KLASA: 008-01/22-01/25
URBROJ: 2140-22-04/1-22-1

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta

pdf | 28.10.2022. 54,46 KB

Pravilnik o grobljima

pdf | 28.10.2022. 576,39 KB

Zahtjev za korištenje grobnog mjesta

xlsx | 28.10.2022. 11,32 KB

CJENIK NAKNADE NA GROBLJU

pdf | 28.10.2022. 193,77 KB