Članci

Novosti

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2019. godinu

datum objave: 07. 05. 2019.

 • Zaštita od požara

  1 / 1

  Zaštita od požara

Na temelju članka 13. stavak 9. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) objavljuje se:

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

o Nacrtu godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2019. godinu

 

 

 1. Objavljuje se Nacrt godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2019. godinu, izrađen od strane Defensor za poslove zaštite osoba i imovine, Zagrebačka 71 42000 Varaždin radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
 2. Razlozi donošenja akta: Općina Marija Bistrica sukladno Zakonu o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10) u obavezi je donositi dokumente zaštite od požara kojima se uređuje organizacija i mjere zaštite od požara na svom području.
 1. Ciljevi provođenja savjetovanja: upoznavanje javnosti s Nacrtom godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2019. godinu i dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja s obzirom da se Nacrt godišnjeg provedbenog plana odnosi na pitanja od interesa za građane.
 1. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je od 7. svibnja do 6. lipnja 2019. godine.
 2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara mogu se dati putem obrasca slanjem popunjenog obrasca na adresu elektroničke pošte opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr . Obrazac je dostupan na web stranici Općine.
 3. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Godišnji provedbeni plan

docx | 7.5.2019. 22,81 KB

Obrazac za sudjelovanje

docx | 7.5.2019. 21,46 KB