Članci

Događanja

V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica –ponovna javna rasprava.

datum objave: 21. 02. 2023.

  • Grb

    1 / 1

    Grb

UPU MB_V ID_PP PJR - TEKST

pdf | 23.2.2023. 6,28 MB

UPU MB_V ID_PP PJR-1 - NAMJENA 5000

pdf | 23.2.2023. 2,56 MB

UPU MB_V ID_PP PJR-1A1 - NAMJENA

pdf | 23.2.2023. 1,97 MB

UPU MB_V ID_PP PJR-1A2 - NAMJENA

pdf | 23.2.2023. 2,82 MB

UPU MB_V ID_PP PJR-2A - promet

pdf | 23.2.2023. 2,49 MB

UPU MB_V ID_PP PJR-2B - EK

pdf | 23.2.2023. 2,82 MB

UPU MB_V ID_PP PJR-2C - ENERG

pdf | 23.2.2023. 2,85 MB

UPU MB_V ID_PP PJR-2D - VG

pdf | 23.2.2023. 2,93 MB

UPU MB_V ID_PP PJR-3A.1 - kultura

pdf | 23.2.2023. 2,84 MB

UPU MB_V ID_PP PJR-3A.2 - priroda

pdf | 23.2.2023. 2,8 MB