Naziv projekta: KOMUNALNA VOZILA ZA LJEPŠU BISTRICU
Korisnik projekta: Lijepa Bistrica d.o.o za obavljanje komunalnih djelatnosti


Korisnik projekta: Grada Zlatara, Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica.
Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica