Projekti

Eu projekti

Projekt: eCentral izgradnja osnovne i glazbene škole Marija Bistrica

Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica

Kontakt osobe za više informacija:

Branka Herceg, dipl.oec.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

49246 Marija Bistrica

tel: +385 49 469 119  fax: +385 49 469 595 mob: +385 91 5120 246

www.marija-bistrica.hr

 

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica