Općina Marija Bistrica je u veljači 2022. godine prijavila projekt „Sanacija-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica“ na Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške regionalno razvoju, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Odlukom o odabiru projekata ministarstva odobreno je sufinanciranje predmetnog projekta te je potpisan Ugovor o financiranju projekta „Sanacija-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica s datumom 06. svibnja 2022.godine.
Projekt:
Izgradnja pješačkih staza uz županijsku cestu ŽC 2221 Marija Bistrica - Globočec

Korisnik projekta:
Općina Marija Bistrica
Projekt:
Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica
Projekt: Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture Marija Bistrica Korisnik projkta: Općina Marija Bistrica Opis projekta: Dom kulture općine Marija Bistrica središte je kulturnog – umjetničkog života
Projekt: Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica  Opis projekta: Općina Marija Bistrica je u
Projekt: Izvanredno održavanje – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica   Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica   Opis projekta: Općina Marija Bistrica
Projekt:   Izgradnja pješačkog pločnika i parkirališta u Ulici kralja Tomislava do križanja sa Stubičkom cestom   Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica   Opis projekta: Općina Marija
Projekt: Izvanredno održavanje-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica   Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica   Opis projekta: Općina Marija Bistrica je u ožujku
Projekt: Sanacija dijela glavnih grobnih staza na groblju Marija Bistrica   Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica   Opis projekta: Općina Marija Bistrica je u veljači 2017. godine prijavila
Projekt: Sanacija klizišta Globočec NC 1-021 (Rubenov brijeg)   Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica   Opis projekta: Općina Marija Bistrica je u veljači 2017. godine prijavila projekt
Projekt:   Izgradnja parkirališta i rekonstrukcija sa uređenjem prilaza za Dom zdravlja Marija Bistrica   Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica   Opis projekta: Općina Marija Bistrica
Korisnik projekta: Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica