Projekti

Nacionalni projekti

 • Projekt

  1 / 3

  Projekt

 • Projekt

  2 / 3

  Projekt

 • Projekt

  3 / 3

  Projekt

 • Projekt
 • Projekt
 • Projekt

Projekt:

Izgradnja pješačkih staza uz županijsku cestu ŽC 2221 Marija Bistrica st.1+355-st.1+530

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

Opis projekta:

Općina Marija Bistrica je u lipnju 2022. godine prijavila projekt „Izgradnja pješačkih staza uz županijsku cestu ŽC2221 Marija Bistrica st.1+355 - st.1+530 na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Odlukom ministra odobreno je sufinanciranje predmetnog projekta te je potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Izgradnja pješačkih staza uz županijsku cestu ŽC 2221 Marija Bistrica st.1+355-st.1+530 s datumom 14. rujna 2022. godine.

Postojeće stanje prometnica iz projekta:

Uz postojeću cestu ne postoje odgovarajuće pješačke staze već pješaci koriste cestovnu bankinu za prometovanje što je izrazito opasno, posebno o zimskom periodu. Odvodnja oborinskih voda nije izgrađena.

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta:

- dostupnost kvalitetne komunalne infrastrukture i veća je kvaliteta življenja za lokalno stanovništvo

- poboljšanje sigurnosti svih sudionika u prometu posebno pješaka

- poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda s površine ceste i pješačkih staza.

Ostvareni rezultati projekta:

- izgrađena pješačka staza, uređen prilaz i uređena odvodnja u sveukupnoj duljini od 175 metara

- osigurana kvalitetna komunalna infrastruktura i veća kvaliteta življenja za lokalno stanovništvo

- poboljšana sigurnost sudionika u prometu posebno pješaka

- poboljšan sustav odvodnje oborinskih voda s površine cesta i pješačkih staza.

Ukupna vrijednost projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 60.153,70 eura / 453.228,00 kuna

Udio Ministarstva: 6.636,14 eura / 50.000,00 kuna – 11 %

Udio Općine Marija Bistrica: 53.517,00 eura / 403.228,00 kuna – 89 %

Razdoblje provedbe projekta:

travanj – prosinac 2022. godine

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav.

Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.