Projekti

Nacionalni projekti

  • Pješačke staze

    1 / 1

    Pješačke staze

Projekt:

Izgradnja pješačkih staza uz županijsku cestu ŽC 2221 Marija Bistrica - Globočec

 

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

 

Opis projekta:

Općina Marija Bistrica je u travnju 2021. godine prijavila projekt „Izgradnja pješačkih staza uz županijsku cestu ŽC2221 Marija Bistrica – Globočec na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Odlukom ministra odobreno je sufinanciranje predmetnog projekta te je potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Izgradnja pješačkih staza uz županijsku cestu ŽC2221 Marija Bistrica-Globočec“ s datumom 23. kolovoza 2021. godine.

Postojeće stanje prometnica iz projekta:

Uz postojeću cestu ne postoje odgovarajuće pješačke staze već pješaci koriste cestovnu bankinu za prometovanje što je izrazito opasno, posebno o zimskom periodu. Odvodnja oborinskih voda nije izgrađena.

 

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta:

- dostupnost kvalitetne komunalne infrastrukture i veća je kvaliteta življenja za lokalno stanovništvo

- poboljšanje sigurnosti svih sudionika u prometu posebno pješaka

- poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda s površine ceste i pješačkih staza.

Ostvareni rezultati projekta:

- izgrađena pješačka staza, uređen prilaz i uređena odvodnja u sveukupnoj duljini od 221 metar

- osigurana kvalitetna komunalna infrastruktura i veća kvaliteta življenja za lokalno stanovništvo

- poboljšana sigurnost sudionika u prometu posebno pješaka.

 

Ukupna vrijednost projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 502.893,72 kuna

Udio Ministarstva: 109.036,00 kuna – 22 %

Udio Općine Marija Bistrica: 393.857,72 kuna – 78%

 

Razdoblje provedbe projekta:

travanj – studeni 2021. godine

 

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav.

Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

fax:049/469-595

mob:099/222-87-80

 

 

 

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.