Biciklističke rute

Na području Općine Marija Bistrica postoji ukupno 8 biciklističkih ruta dužine 5 do 9 kilometara. Namijenjene su za brdski biciklizam. Staze su kombinirane, s asfaltom i makadamom.

Na biciklističkim rutama mogu se vidjeti sljedeći sadržaji:

  1. biciklistička ruta Marija Bistrica - Podgorje Bistričko: Bazilika MBB, Bistrička Kalvarija, medičarske radnje, lončarska radnja, kuća za odmor "Micak", Podgorski mlin, Bluesun hotel Kaj, ugostiteljski objekti, dječje igralište, prirodne zanimljivosti
  2. biciklistička ruta Marija Bistrica: Bazilika MBB, Bistrička Kalvarija, medičarske radnje, Galerija Hudek, Park skulptura, Prasvetište MBB, klijeti, lončarska radnja, dječje igralište, ugostiteljski objekti, prirodne zanimljivosti
  3. biciklistička ruta Podgorje Bistričko: kleti, prirodne zanimljivosti, ugostiteljski objekti
  4. biciklistička ruta Globočec –Poljanica – Šušobreg: Prasvetište MBB, klijeti, prirodne zanimljivosti, ugostiteljski objekti
  5. biciklistička ruta Tugonica – Poljanica: Prasvetište MBB, klijeti, prirodne zanimljivosti, jezera – ribnjaci,
  6. biciklistička spojna ruta Tugonica – Podgrađe – Selnica: prirodne zanimljivosti, automehaničarska radionica – servis za bicikle
  7. biciklistička ruta Podgrađe: prirodne zanimljivosti
  8. biciklistička ruta Selnica: Lojzekova hiža, voćnjaci i proizvodnja Gabud, Hidraulika Škuranec – servis za bicikle

Više informacija o rutama potražite ovdje.