Galerija Hudek

Galerija Hudek nalazi se u obnovljenoj i dograđenoj staroj obiteljskoj kući u Gornjoselskoj ulici na broju 20.

Otvorio ju je akademski kipar Pavao Hudek u srpnju 2002. godine.

Umjetnik je živio i stvarao u Mariji Bistrici, a motive za svoja umjetnička djela pronalazio je u svom okruženju. Izrađivao je kipove (većinom u keramici ) i slike.

Za obilazak galerije Hudek poželjno se najaviti tjedan dana ranije u Turističku zajednicu Općine Marije Bistrice.