Udruge i društva

Kulturna društva i udruge

KUD „Lovro Ježek”

Počeci glazbenog rada u Mariji Bistrici sežu još u 1894. godinu, kada je u sklopu vatrogasnog društva osnovana glazbena sekcija. Ona je u početku imala žičane instrumente, a 1900. godine nabavljeni su puhački instrumenti, zaslugom ondašnjeg bistričkog učitelja Ivana Španovića i dobrovoljnim prilozima