Velikani marijabistričkog kraja

Monsinjor Lovro Cindori

Monsinjor Lovro Cindori je čovjek koji je u novije vrijeme najviše učinio za razvoj župe, svetišta i samoga mjesta Marija Bistrica.

Prvi upravi­telj bistričkoga svetišta rođen je 8. kolovoza 1934. u Remetincu kraj Novog Marofa, kao jedno od desetero djece Đure i Terezije. Došao je u Mariju Bi­stricu kao kapelan 1963. godine i ostao do 1968., kada je imenovan župni­kom u Ozlju.

13. veljače 1972. premješten je ponovno u Mariju Bistricu gdje je postao upraviteljem svetišta Majke Božje Bistričke. Na tu službu poslao ga je dekretom onda mladi biskup mons. Franjo Kuharić. Od tada je mons. Cindori pune 32 godine uspješno obavljao svoju dužnost, ostavljajući trajan trag svojim djelovanjem pod geslom “za lijepu i uređenu Mariju Bistricu i za dobre ljude u njoj”.

Za vrijeme njegova župnikovanja i upravljanja Svetištem u Mariji Bi­strici zbili su se brojni veliki povijesni događaji i velika domovinska slavlja. Bio je domaćin mnogobrojnih hodočašća u bistričko svetište i predvodnik hodočašća po svetištima drugih zemalja. 1984. godine bio je domaćin Nacionalnog Euharistijskog kongresa.

Vodio je obnovu svetišta – stare crkvene jezgre i Kalvarije (hodočasnički križni put od 1979.).

Dao je opločiti prostor oko crkve, otvoriti kapelu zavjetnih darova (1997)., obnoviti zvonik (1998.), obnoviti orgulje. Zaslužan je i za gradnju samostana sestara karmelićanki i Crkve na otvorenom “Blaženi Alojzije Stepinac” (1998.).

Bio je sudionik međunarodnih kongresa u domovini i svijetu te broj­nih nacionalnih simpozija.

Najveći mu je osobni doživljaj bio pohod pape Ivana Pavla II., 3. listopa­da 1998. godine Mariji Bistrici, kada je proglasio blaženim nadbiskupa kar­dinala Alojzija Stepinca. Uz nadbiskupa, a sada kardinala Josipa Bozanića, bio je domaćin Svetom Ocu.

Posebnu važnost pridavao je kulturnoj djelatnosti: tiskanju knjiga, mo­litvenika, prospekata o svetištu, organiziranju brojnih izložbi u tadašnjoj galeriji svetišta kao i brojnim potporama i donacijama kulturnim i druš­tvenim zajednicama, kao i pojedincima i potrebitima.

U mjestu i župi sudjelovao je u svim zbivanjima i akcijama. Pokrenuo je izda­vanje glasila svetišta “Milosti puna” te je uspostavio radio postaju Radio Marija Bistrica. Godine 2003., u znak zahvalnosti papi Ivanu Pavlu II. za njegov posjet Župi i Svetištu Majke Božje Bistričke dao je podići na prostoru Crkve na otvo­renom kip pape Ivana Pavla II.

Na prijedlog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića papa Ivan Pavao II. imenovao ga je monsinjorom (kapelanom Sv. Oca). Od 2002. obnašao je službu dekana Stubičkog dekanata.

Zagrebački nadbiskup Josip Bo­zanić imenovao je u srpnju 2004. mons. Lovru Cindorija kanonikom magistrom Prvostolnoga kaptola zagrebačkog i arhiđakonom sisačko-petrinjskim. Oproštajnu misu sa župnom zajedni­com održao je 14. studenoga 2004. Godine. Župu i svetište prepustio je novome župniku i upravitelju svetišta Zlatku Korenu.

Otišao je, ali se uvijek s radošću vraća u Mariju Bistricu i još predvodi mno­ga velika misna slavlja.