Ustroj Općine

Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se u svrhu neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima vezanim za njihov svakodnevni i neposredni interes. Zadaće Vijeća mjesnih odbora jesu da uoče i evidentiraju potrebe i probleme stanovništva na svom području te pronađu i predlože načine njihova rješavanja uz pomoć nadležnih odjela općinske uprave.

Mjesni odbor Tugonica

Obuhvaća naselje Tugonica.
Predsjednik: Željko Novak
Zamjenik predsjednika: Mira Bajs

Mjesni odbor Sušobreg Bistrički

Obuhvaća naselje Sušobreg Bistrički.
Predsjednik:Mladen Janečić
Zamjenik predsjednika: Ksenija Semper

Mjesni odbor Selnica

Obuhvaća naselje Selnica.
Predsjednik: Josip Hanžek
Zamjenik predsjednika: Josip Klapač

Mjesni odbor Poljanica Bistrička

Obuhvaća naselje Poljanica Bistrička.
Predsjednik: Željko Pugar
Zamjenik predsjednika: Ivan Gorički

Mjesni odbor Podgorje Bistričko

Obuhvaća naselje Podgorje Bistričko.
Predsjednik: Stjepan Kruhak
Zamjenik predsjednika: Ivan Vedrina

Mjesni odbor Podgrađe

Obuhvaća naselje Podgrađe.
Predsjednik: Stjepan Gorički
Zamjenik predsjednika: Dražen Pezić

Mjesni odbor Laz Bistrički, Laz Stubički

Obuhvaća naselja Laz Bistrički i Laz Stubički.
Predsjednik: Mirela Mikuš
Zamjenik predsjednika: Stjepan Gabud

Mjesni odbor Hum Bistrički

Obuhvaća naselje Hum Bistrički.
Predsjednik: Nikola Meštrović
Zamjenik predsjednika:Stjepan Kušić

Mjesni odbor Globočec

Obuhvaća naselje Globočec
Predsjednik: Ignac Babić
Zamjenik predsjednika: Damir Kovačić

Mjesni odbor Marija Bistrica

Obuhvaća područje: Gornjoselska ulica, Ulica Ljudevita Gaja, Trg pape Ivana Pavla II., Šopčev prolaz, Nova cesta, Ulica kralja Tomislava, Zagrebačka ulica, Kolodvorska cesta i Stubička cesta.
Predsjednik: Mario Tomorad
Zamjenik predsjednika: Zlatko Ivak