Odbori Općinskog vijeća

Odbor za financije i proračun

Odbor za financije i proračun raspravlja o općinskim financijama i proračunu te zauzima stavove i mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

  • izradu, usvajanje, praćenje i izmjene (rebalans) proračuna te zaključnog računa proračuna
  • novčani tijek i ostvarenje proračuna
  • porezni sustav i poreznu politiku
  • stanje prihoda i rashoda općine
  • druga pitanja koja se tiču financija, financijskih i računovodstvenih standarda i proračuna

Članovi odbora:

Teodor Švaljek, predsjednik
Dubravka Boc, članica
Damir Milošić, član