Odbori Općinskog vijeća

Odbor za poljoprivredu i šumarstvo

Odbor za poljoprivredu i šumarstvo razmatra i zauzima stavove i mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

  • suradnju sa znanstvenim institucijama i/ili stručnjacima-pojedincima na području poljoprivredne znanosti
  • organiziranje u interesne skupine za uzgoj odgovarajućih poljoprivrednih kultura / domaćih životinja
  • organiziranje i / ili sudjelovanje na sajmovima i drugim događajima radi razmjene i stjecanje novih iskustava, znanja i tehnologija
  • izrada projekata za prijavu i dobivanje sredstava iz EU fondova
  • sudjelovanje u osnivanju, vođenju i potpori udrugama poljoprivrednika (vinogradari, voćari, povrtlari, stočari i sl.)

Članovi odbora:

Željko Novak, predsjednik
Ignac Babić, član
Zdravko Petrinec, član
Željko Vidaček, član
Ivan Bertović, član