Odbori Općinskog vijeća

Odbor za socijalnu skrb

Odbor za socijalnu skrb razmatra i zauzima stavove i mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

  • izradu evidencija obitelji/pojedinaca u općini s primanjima ispod službene statistički određene granice siromaštva, a koja ih svrstava u skupinu socijalno ugroženih osoba
  • izradu popisa potrebe u novcu, hrani, odjeći, ogrjevu ili drugim dobrima za evidentirane obitelji i pojedince
  • organiziranje, prikupljanje i dostavu pomoći potrebitima
  • izradu i provedbu plana redovnih obilazaka starijih, bolesnih i nemoćnih osoba, a posebice u otežanim vremenskim uvjetima ili izvanrednim situacijama
  • planiranje i organiziranje predavanja, savjetovanja i drugih aktivnosti na području prevencije i zaštite zdravlja
  • izradu i primjenu kriterija te provedbu natječaja za dodjelu stipendija i drugih oblika pomoći učenicima i studentima s područja općine

Članovi odbora:

Sanja Kovačić, predsjednica
Blaženka Milički, članica
Žarko Mezak, član
Antonija Kruhak, članica
Snježana Husinec, članica
Vesna Tomorad, članica
Branimira Glavica, članica