Odbori Općinskog vijeća

Odbor za urbanizam, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odbor za urbanizam, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša razmatra, predlaže i donosi zaključke i stavove o pitanjima koja se odnose na:

  • donošenje i izmjene urbanističkih provedbenih planova
  • razvoj, održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture - vodovoda, kanalizacije, plinovoda, prometnica, rasvjete, stanja javnih površina, komunalnog reda
  • održavanje, obnovu i rekonstrukciju postojećih objekata u vlasništvu općine,
  • utvrđivanje statusa i razrješavanje problematike napuštenih, nekorištenih ili devastiranih objekata i površina u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba
  • metodologiju i tehnologiju prikupljanja, odlaganja i zbrinjavanja svih vrsta otpada iz kućanstava, javnih ustanova, gospodarskih subjekta i drugih  trgovačkih društava
  • problematiku odlagališta otpada Tugonica
  • razmatranje i primjenu tehnologija obnovljivih izvora energije (vjetar, voda, sunce, biomasa) kao i energetski učinkovitih kuća i drugih objekata
  • izradu projekata za prijavu i dobivanje sredstava iz EU fondova
  • druga pitanja koja se tiču navedenih područja

Članovi odbora:

Ivan Palanović, predsjednik
Zdenko Cipriš, član
Mario Tomorad, član
Stjepan Lisjak, član
Stjepan Šestak, član
Josip Palanović, član
Damir Husinec, član
Zlatko Ivak, član
Ivan Mesar, član