Općinsko vijeće

Odbori Općinskog vijeća

Obzirom na široko područje rada i odgovornosti Općinskog vijeća koje obuhvaća različita pitanja društvenog, gospodarskog, političkog, kulturnog, sportskog kao i drugih aspekata života i djelovanja, Općinsko vijeće osnovalo je radna tijela koja će mu pomoći u razmatranju, pripremi i donošenju odgovarajućih odluka važnih za daljnji razvoj, napredak i poboljšanje života i rada općine u cjelini.

Osnovna svrha, uloga i zadatak odbora jest da svojim idejama, prijedlozima i  savjetima koji se odnose na područje njegovog rada i djelovanja, Općinskom vijeću pomognu u donošenju odgovarajućih i optimalnih odluka u najboljem interesu općine.

U tom smislu, Općinsko vijeće je svojom odlukom o osnivanju te djelokrugu i načinu rada radnih tijela, propisalo o kojim se odborima radi, koliko imaju članova, tko su predsjednici i članovi te koje su osnovne odrednice njihovog rada.

Pri Općinskom vijeću djeluje 8 odbora:

  1. Odbor za financije i proračun
  2. Odbor za urbanizam, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša
  3. Odbor za malo i srednje poduzetništvo
  4. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
  5. Odbor za socijalnu skrb
  6. Odbor za mladež
  7. Odbor za kulturu i turizam
  8. Odbor za koordinaciju rada radnih tijela Općinskog vijeća

Svrha, uloga i zadatak odbora jest da svojim idejama, prijedlozima i  savjetima koji se odnose na područje njegovog rada i djelovanja, Općinskom vijeću pomognu u donošenju odgovarajućih i optimalnih odluka u najboljem interesu općine.

Odbor za koordinaciju rada radnih tijela Općinskog vijeća

Odbor za koordinaciju radnih tijela Općinskog vijeća nadležan je za praćenje, usmjeravanje i nadzor rada ostalih radnih tijela Vijeća te podnošenja Vijeću izvješća o praćenju i rezultatima rada radnih tijela, a također i za:

povezivanje i osiguranje suradnje radnih tijela kada rade na sličnim ili zajedničkim

Odbor za kulturu i turizam

Odbor za kulturu i turizam razmatra i zauzima stavove i mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

suradnju s institucijama i udrugama u kulturi i prosvjeti koje u općini djeluju, na izradi plana rada i razvoja kulturnih sadržaja i aktivnosti
planiranje i organiziranje kulturnih događanja - koncerti,

Odbor za poljoprivredu i šumarstvo

Odbor za poljoprivredu i šumarstvo razmatra i zauzima stavove i mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

suradnju sa znanstvenim institucijama i/ili stručnjacima-pojedincima na području poljoprivredne znanosti
organiziranje u interesne skupine za uzgoj odgovarajućih poljoprivrednih kultura / domaćih

Odbor za malo i srednje poduzetništvo

Odbor za malo i srednje poduzetništvo razmatra i zauzima stavove i mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva
mogućnost stvaranja udruga i klastera ili uključivanje u postojeće
uspostavu i intenzivniju suradnju s obrtničkim, industrijskim i gospodarskim komorama
organiziranje

Odbor za mladež

Odbor za mladež razmatra i zauzima stavove i mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

izradu baze podataka studenata s područja općine te njihovo organiziranje u skupine temeljem profesija za koje se školuju
iznošenje i razradu ideja, planova i projekata na području tehničkih, društvenih, humanističkih

Odbor za socijalnu skrb

Odbor za socijalnu skrb razmatra i zauzima stavove i mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

izradu evidencija obitelji/pojedinaca u općini s primanjima ispod službene statistički određene granice siromaštva, a koja ih svrstava u skupinu socijalno ugroženih osoba
izradu popisa potrebe u novcu, hrani,

Odbor za urbanizam, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odbor za urbanizam, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša razmatra, predlaže i donosi zaključke i stavove o pitanjima koja se odnose na:

donošenje i izmjene urbanističkih provedbenih planova
razvoj, održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture - vodovoda, kanalizacije, plinovoda, prometnica,

Odbor za financije i proračun

Odbor za financije i proračun raspravlja o općinskim financijama i proračunu te zauzima stavove i mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

izradu, usvajanje, praćenje i izmjene (rebalans) proračuna te zaključnog računa proračuna
novčani tijek i ostvarenje proračuna
porezni sustav i poreznu politiku
stanje