Općinsko vijeće

Odluke

Dopuna Odluke o koeficijentima JUO

pdf | 6.6.2016. 65,59 KB

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

pdf | 3.5.2016. 74,73 KB