Kultura

Općinska knjižnica i čitaonica

Radno vrijeme knjižnice

Ponedjeljak – petak  7,00 do 17,00 sati

O knjižnici

U vrijeme svojega učiteljevanja u Mariji Bistrici (1873.–1891.) poznati bistrički učitelj Josip Kirin osniva učeničku i učiteljsku knjižnicu.

Hrvatska čitaonica za građane Marije Bistrice osnovana je 1900. godine uz pomoć tadašnjeg dobrotvora prosvjetnih događanja baruna Dioniza Hellenbacha.

1905. godine izgrađena je zgrada Općinskog poglavarstva u Mariji Bistrici. U toj je zgradi osamdesetih i devedesetih godina, i u dva različita prostora, djelovala i knjižnica i čitaonica. Tada je knjižnica bila u sastavu Narodnog sveučilišta Donja Stubica, a od 1995. godine do danas je u sastavu Općine Marija Bistrica. Knjižni fond tada je iznosio oko 1.500 naslova i knjižnica je imala od 180 do 220 članova.

Općinska knjižnica u zgradi Doma kulture

Od 1937. do 1940. u Mariji Bistrici je građen Prosvjetni dom. Radove je vodio Upravni odbor DVD -a, a u izgradnji su sudjelovali i mještani svojim novcem i dobrovoljnim radom. U mjestu djeluje Kulturno prosvjetno društvo „Tomislav”, a u sastavu prosvjetnog doma nalazila se knjižnica i čitaonica.

Tako knjižnica i čitaonica cijeli niz godina šetaju između te dvije važne zgrade, zadržavajući se malo u jednoj, malo u drugoj, u skladu s dnevnom politikom i potrebama građana, a u stvari tražeći svoj pravi kutak i u fizionomiji mjesta i u životima mještana.

Dana 10. studenog 2001. godine knjižnica je uselila Dom kulture u prostor od 107 m² u kojem je smješten sav knjižni fond, dječji odjel, odjel za odrasle, čitaonica, zaštićen fond, sanitarni čvor, a formirana je i zavičajna zbirka.

U novom prostoru knjižnica je opremljena novom opremom i dobila je funkciju pokretača i organizatora kulturnih događanja što joj i pripada.

Na otvorenju knjižnice predstavnica Knjižnica grada Zagreba gospođa Anica Grošinić govorila je o našoj knjižnici kao o najljepšem prostoru takve vrste u Županiji, no taj prostor više ne zadovoljava sadašnje potrebe svojih korisnika (od predškolaca, osnovnoškolaca, srednjoškolaca, studenata do umirovljenika) te se planira njegova dogradnja i proširivanje.

Kao samostalna javna ustanova Knjižnica je osnovana 1. siječnja 2006. godine, a osnivač je Općina Marija Bistrica. Knjižnica je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i u upisnik knjižnica koji vodi Ministarstvo kulture. Upisana je na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Sadašnji knjižni fond iznosi oko 10.533 jedinice građe. Članovi knjižnice (440) svakodnevno mogu koristiti pet računala s pristupom Internetu, čitati dnevni i tjedni tisak, koristiti referentnu zbirku i posuditi neki od najnovijih bestselera. Od preseljenja do danas Općinska knjižnica i čitaonica je sudjelovala u svim kulturnim događanjima u mjestu, a organizirala je različite kulturne manifestacije i humanitarne akcije. Organizator je Recitala ljubavne poezije „Željka Boc” i suorganizator Recitala kajkavskog pjesništva „Josip Ozimec”.

Misija

Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica je kulturna ustanova čija je osnovna djelatnost nabava, čuvanje i davanje na korištenje knjižne i neknjižne građe. Ona služi zadovoljavanju kulturnih potreba stanovništva, poticanju cjeloživotnog obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, informiranja, odlučivanja i demokratizacije društva općenito. Osim toga, centar je za novu tehnologiju, edukaciju, savjetodavnu funkciju kako doći do potrebne informacije, te mjesno sastajalište koje nudi brojne sadržaje za djecu i odrasle. Knjižnica također sadrži obilje korisne literature za polaganje ispita, izradu seminara, diplomskih radova i sl. U ostvarivanju misije Knjižnica nastoji osigurati:

  • Nabavljanje, obrađivanje, čuvanje i zaštitu knjižne i neknjižne građe.
  • Stvaranje navika čitanja i odlaska u knjižnicu kod djece.
  • Informatičko opismenjavanje kroz pružanje internet usluge, pretraživanje online kataloga i baza podataka na CD-ROMu.
  • Programe i projekte za poticanje čitanja i pismenosti.
  • Populariziranje knjižnične djelatnosti.
  • Korištenje prostora Knjižnice i za druge potrebe lokalne zajednice.
  • Otvorenost u vrijeme koje odgovara lokalnoj zajednici.

Vizija

Vizija Općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrica je svojim korisnicima osigurati brz i jednostavan pristup svim vrstama informacija na raznovrsnim medijima te svojom kvalitetom i ažurnošću unutar studijskog i znanstveno-istraživačkog procesa doprinositi stvaranju nove vrijednosti.

Uvjeti upisa i usluge

docx | 9.12.2013. 13,59 KB

Pravila

docx | 9.12.2013. 17,91 KB

Financijski plan 2022.g.g

pdf | 2.11.2021. 547,36 KB

Plan rada za 2022.g.

pdf | 17.12.2021. 253,24 KB