Obrazovanje

Osnovna škola Marija Bistrica

Započela je s radom davne 1852. kad je prvi bistrički učitelj Lovro Ježek započeo nastavu za 25 đaka u jednoj privatnoj drvenoj kućici u Gornjem selu.

U matičnoj školi i 3 područne škole OŠ Marija Bistrica ima danas 443 učenika u 25 razrednih odjela. U matičnoj školi u Mariji Bistrici ima 363 učenika u 19 razrednih odjela, u PŠ Globočec 19 učenika u 2 kombinirana razredna odjela, u PŠ Selnica 22 učenika također u 2 kombinirana razredna odjela, a u PŠ Laz 39 učenika u 2 čista i 1 kombiniranom razrednom odjelu. Sveukupno o učenicima brinu 63 djelatnika od čega je 15 učitelja razredne nastave, 26 učitelja predmetne nastave, 3 vjeroučitelja, 3 stručna suradnika 1 asistentica u nastavi, 1 učitelj rehabilitator, 1 ravnateljica i 13 administrativno-tehničkih djelatnika.

Osnovna škola Marija Bistrica

Osim redovite nastave u školi se odvija čitav niz dopunske i dodatne nastave te izvannastavnih aktivnosti. Naša škola pruža mogućnost školovanja svim učenicima, i onim nadarenima, i onim s manjim i većim poteškoćama.

Za nadarene učenike provodi se projekt „Slagalica” u kojem se nadareni učenici identificiraju u 3. razredu i dalje se s njima radi u posebno organiziranim radionicama. Oni se također uključuju u čitav niz natjecanja i smotri (školskih, županijskih, državnih) kao i u Školu stvaralaštva Novigradsko proljeće.

Za učenike s manjim poteškoćama radi se po individualiziranim i prilagođenim programima u redovnoj nastavi,a učenici s većim poteškoćama imaju mogućnost rada s učiteljem-rehabilitatorom u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini gdje se radi po posebnom nastavnom programu, a nastavu odgojnih predmeta isti učenici svladavaju sa svojim razrednim odjelom po redovnom ili prilagođenom programu. Za učenike s velikim zdravstvenim poteškoćama koji nisu u mogućnosti dolaziti u školu postoji i mogućnost organiziranja nastave u kući. Za učenike s problemima kretanja škola raspolaže pokretnom rampom za svladavanje stepenica pa se može nastavu polaziti i u kolicima.

Zanimljivo je kretanje broja učenika u našoj školi kroz prošlo s time  da treba uzeti u obzir da krajem 19. i početkom 20. stoljeća nisu svi učenici bili obvezni polaziti nastavu:

GodinaBroj učenikaGodinaBroj učenikaGodinaBroj učenika
1852. 25 1980. 717 2006. 560
1870. 273 1990. 664 2008. 507
1900. 320 1991. 708 2009. 478
1920. 911 1995. 650 2010. 464
1950. 746 2000. 654 2011. 449
1961. 1367 2003. 640 2012. 441
1970. 996 2004. 617 2013. 443

Iz tablice je vidljivo da je škola imala najviše učenika 1961. kad su školi u Mariji Bistrici pripojene područne škole Laz, Selnica, Globočec i Poljanica koje su do tada bile samostalne.

Osim krajem 19. stoljeća kada je malo učenika polazilo školu, škola bilježi najmanji broj učenika prošle školske godine, ali se taj pad, na sreću, zaustavio ove školske godine.

Ravnateljica škole je Vesna Brlek, profesorica matematike (od 2000. godine do danas).

Sve zanimljivosti i događanja vezana uz OŠ Marija Bistrica mogu se pronaći na web stranici škole.