Projekti u turizmu

Već stoljećima postoji tradicija hodočašća u Mariju Bistricu.

U želji za trajnim očuvanjem i promocijom te tradicije, Turistička zajednica općine Marija Bistrica je sa svojim partnerima u sklopu IPA programa prekogranične suradnje pokrenula dva projekta:

  1. Marijanski hodočasnički put
  2. KULT-PRO

Vrijednost oba projekta iznosi oko milijun eura.