Koncesije

Registar sklopljenih ugovora o koncesiji

KONCESIJE, 2010. Godina, na rok od 5 godina, tj, do 2015. Godine 

  1. Pogrebne usluge, cvjećarnica i prijevoz pokojnika „ Kurešić“
  2. Cvjećarnica, pogrebni prijevoz i trgovina „Marina“
  3. Ugovor o obavljanju dimnjičarske djelatnosti –Crleni d.o.o.

Važni telefonski brojevi

Općina Marija Bistrica

+385 049 469 119 +385 049 469 060

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

+385 049 468 380

Župni ured

+385 049 469 156

Svi važni brojevi