Općina Marija Bistrica

Stanovništvo

Prema zadnjem popisu iz 2011. Marija Bistrica po broju stanovnika spada u 30 najvećih općina u Hrvatskoj.

Na području općine Marija Bistrica žive starosjedioci i doseljenici. Starosjedioci su živjeli ovdje u 16., 17., i 18. st. Djelomično su se održali do danas, a djelomično su izumrli ili se raselili.

Doseljenici u ovaj kraj dolaze tijekom 19. i 20 st. U većini su se održali sve do sada, no djelomično su i oni izumrli ili se raselili.

Zašto su se u ovaj kraj doseljavali toliki stanovnici?

Prije 1848., kad bi izumrla obitelj na nekom bistričkom vlastelinstvu, feudalac bi na taj pusti urbarski posjed preseljavao kmetove iz nekoga drugoga zagorskoga prenapučenog vlastelinstva. Poslije ukinuća feu­dalizma i kmetstva, kad su se neke ovdašnje obitelji odselile u grado­ve i na istok u plodnije krajeve, na njihovu zemlju došle su iz okolice manje imućne obitelji. Privredni razvitak Marije Bistrice i danas pri­vlači nove doseljenike.

Vrlo je velika razlika u omjeru između starosjedilaca i doseljenika u pojedinim naseljima. Tako je Mari­ja Bistrica već 1981. imala otprilike samo 25% starosjedilaca, a čak 75% doseljenika. U ostalim selima sta­nje je bilo sljedeće: starosjedilaca je u Podgorju bilo otprilike 30%, u Sušobregu 42%, u Tugonici 58%, Globočecu 62%, u Selnici 64%, u Humu 70%, u Poljanici 82%, u Lazu 83% i u Podgrađu 90%.

Kretanje stanovništva kroz povijest

U cijeloj bistričkoj župi bilo je 1787. samo 2.028 stanovnika u 439 brač­nih parova, koji su živjeli u 214 kuća. Sto godina kasnije, 1887. bilo ih je jedva dva puta više, točnije, oko 6.000. No i takvo kretanje stanovništva u župi smatrano je vrlo povoljnim, jer je, prema dostupnim podacima od 1793. do 1937, godišnji prirast župe bio među naj­boljim u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Župa je imala od 1928. do 1938. godine prosječni natalitet od 31,8 %, a takav je natalitet bio tada svega u trećini župa zagrebačke nadbiskupije. Čak još i četrdesetak godina kasnije, 1980., natalitet u župi bio je povoljan jer nije bilo većeg iseljavanja u daleku tuđinu, nego uglavnom prema Vrbovcu, Dugom selu, Čazmi te Kutini.

Prema popisu iz 2001. , općina Marija Bistrica imala je 6.612 stanovnika, od toga 3.168 muškaraca i 3.444 žene.

U novije vrijeme, broj stanovnika u Mariji Bistrici lagano opada.

Popis stanovništva 2011. godine

Prema zadnjem popisu iz 2011., u općini Marija Bistrica živi 5.976 stanovnika, od toga 2.851 muškaraca i 3.125 žena. Najveći broj mještana je u starosnoj skupini 45-59 godina.

Kontigenti stanovništva prema popisu iz 2011.

Kontigenti ( godine starosti )

Broj stanovnika

0 - 14

824

15 – 24

770

25 – 44

1530

45 – 59

1380

60 +

1472

Kućanstva prema popisu iz 2011. godine

Općina Marija Bistrica ima 1.879 kućanstava. Najbrojnija su kućanstva s 1 ili 2 osobe ( ukupno 44% kućanstava).

Broj članova kućanstva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Broj kućanstava

426

394

289

323

238

142

42

17

3

5

Broj osoba

426

788

867

1292

1190

852

294

136

27

50

Prosječan broj osoba u kućanstvu iznosi 3,15 osoba.

Vjera, bračno stanje, obitelj

Gotovo svi stanovnici Marije Bistrice su katoličke vjeroispovijedi. Čine  97, 82% stanovništva (5.846 osoba).

U bračnoj zajednici nalazi se 50% muškaraca i 46% žena. Od 45 godine na više vidljiv je veliki nerazmjer broja udovica u odnosu na udovce (21% vs. 3%).

Bračno stanje

Muškarci

Žene

Neoženjen / neudana

872

594

Oženjen / udana

1.430

1.427

Razveden / a

48

47

Udovac / ica

78

654

Od ukupno 1.662 obitelji (uključujući i izvanbračne zajednice)  28% obitelji je bez djece, a 13% obitelji čine samo majke s djecom (vs. 2% očeva s djecom).

Broj obitelji

Bračni par bez djece

Izvanbračni par bez djece

Bračni par s  djecom

Izvanbračni par s djecom

Majka s djecom

Otac s djecom

1662

445

22

938

16

215

26

Invalidnost

Udio invalida u ukupnom stanovništvu općine iznosi   20,1%, od toga 1/3 invalida treba pomoć trećih osoba.

Ukupno

Muškarci

Žene

Invalidnost

1.199

542

657

Potrebna pomoć treće osobe

335

137

198

Koristi pomoć treće osobe

291

118

173

Obrazovanje

Od ukupnog broja pismenih osoba, više od 1/3 mještana je bez škole ili sa završenom osnovnom školom (40%), dok više od polovice mještana ima završenu srednju školu (53%).

Bez škole / nezavršena osnovna škola

Osnovna škola

Srednja škola

Viša škola / fakultet

1065

974

2719

394

Informatička pismenost

U Mariji Bistrici oko 45% stanovništva je informatički pismeno. Najviše se stanovnika koristi internetom, ali to se odnosi najviše na mlađu populaciju. Svega 1/3 mještana u dobi  45 – 59 godina koristi  se internetom, dok u populaciji 60+ korištenje internetom pada na 3%.

Stanovništvo

Broj stanovnika

Obrada teksta

Tablice

Električna pošta

Internet

Ukupno

5415

2131

1559

2150

2478

15 - 24

770

665

558

678

714

25 - 44

1530

878

653

902

1041

45 - 59

1380

324

202

304

402

60 +

1472

40

28

36

50