• Dobrodošli

  Dobrodošli na stranice Općine Marija Bistrica

 • Kalvarija

  Majko Božja Bistrička, moli se za nas. Mi smo tvoji putnici, blagoslovi nas.

 • Dobrodošli

  Svi putevi vode u Mariju Bistricu!

 • Dom kulture Marija Bistrica

 • Dječji vrtić "Pušlek"

 • Reciklažno dvorište

17.11. 2022.

Javni natječaj broj 2. za zakup javnih površina i korištenje kućica

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 4. studenoga 2022. godine KLASA:372-03/21-01/32, URBROJ: 2140-22-01-22-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Čitajte više
04.11. 2022.

Javni natječaj za zakup javnih površina i korištenje kućica

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 4. studenoga 2022. godine KLASA:372-03/21-01/32, URBROJ: 2140-22-01-22-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Čitajte više

Događanja

Pregledajte sve
07.11.2022.

Natječaj za dodjelu stipendije

Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima s područja Općine Marija Bistrica, (Bistrički glasnik broj 06/16), načelnik Općine Marija Bistrica dana 07. studenog 2022. raspisuje

Čitajte više

EU projekti

Pregledajte sve
26.10. 2022.

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA U OPĆINI MARIJA BISTRICA - RUBENOV BREG

Projektom će se sanirati klizišta u zoni postojeće prometnice te rekonstrukciju zahvaćenog područja kolničke konstrukcije jer se zbog učinka potresa dijelom prometnice ne može sigurno prometovati. Na predmetnoj lokaciji postoje oštećenja u trupu prometnice te klizanje terena s jedne strane prometnice. Vidljivo je da je klizanje terena postojalo i prije potresa, ali je potres dodatno narušio stanje prometnice te povećao oštećenja do nivoa da se dijelom prometnice ne može sigurno prometovati.

Čitajte više

Nacionalni projekti

Pregledajte sve
08.12. 2022.

Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica

Općina Marija Bistrica je u veljači 2022. godine prijavila projekt „Sanacija-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica“ na Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške regionalno razvoju, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Odlukom o odabiru projekata ministarstva odobreno je sufinanciranje predmetnog projekta te je potpisan Ugovor o financiranju projekta „Sanacija-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica s datumom 06. svibnja 2022.godine.

Čitajte više

Pozdravna riječ

Josip Milički, ing.

Načelnik općine Marija Bistrica

Pred Vama je nova web stranica Općine Marija Bistrica na kojoj će kvalitetno, brzo i odgovorno biti objavljivane sve bitne informacije za život i razvoj Marije Bistrice i njenih mještana.

Čitajte više
Webcam Live

Važni telefonski brojevi

Općina Marija Bistrica

+385 049 469 119 +385 049 469 060

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

+385 049 468 380

Župni ured

+385 049 469 156

Svi važni brojevi

Jeste li znali?

Više

Feudalni posjed Bistrica imao je više vlasnika od kojih su najpoznatiji: ban Slavonije Dionizije, Nikola Ludbreški, ban Ivan Čus, braća Bradač, Ivan Horvat, Mihael Konjski, porodica Kerečeni, Juraj pl. Malenić, grof Petar Keglević, grof Baltazar Patačić, grofovi Drašković, grof Petar Sermage i naposlijetku barun Lazar Hellenbach.