Članci

Novosti

Anketa o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a

datum objave: 26. 09. 2022.

Poštovani,

sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama otvara Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a .

Događanja

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

datum objave: 23. 09. 2022.

U srijedu, 21.rujna je održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.

Događanja

Javni natječaj za prijam u službu - Voditelj Odsjeka za komunalne poslove

datum objave: 21. 09. 2022.

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

10. sjednica Općinskog vijeća

datum objave: 15. 09. 2022.


Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

koja će se održati u Domu kulture Marija Bistrica u srijedu, 21. rujna 2022. godine, u 19:00 sati

Novosti

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu

datum objave: 29. 07. 2022.

Na temelju Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19) izrađeno je