Članci

Događanja

Obavijest o provođenju sustavne deratizacije

datum objave: 19. 05. 2022.

Djelatnici ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službe provest će pregled objekata i prema utvrđenoj potrebi suzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa).

Novosti

Oglas za prijam u službu čistača u Odsjek za komunalne poslove

datum objave: 09. 05. 2022.

Na temelju članka 19. stavak 1., a u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

Javni natječaj za za prijam u službu Pomoćnog radnika na poslovima ukopa i održavanja groblja

datum objave: 21. 04. 2022.

Na temelju članka 17. stavaka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

Natječaj za zakup javnih površina

datum objave: 19. 04. 2022.

Općina Marija Bistrica raspisuje Natječaj za zakup javnih površina

Događanja

Obavijest o radnom vremenu reciklažnog dvorišta

datum objave: 14. 04. 2022.

Reciklažno dvorište u Tugonici