Članci

Novosti

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2022. godinu

datum objave: 15. 02. 2022.

Na temelju članka 12. i članka 13. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) objavljuje se

Događanja

Odluka o načinu pružanja javne usluge

datum objave: 15. 02. 2022.

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/21), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 5. sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine donosi

Novosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

datum objave: 09. 02. 2022.

Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu Voditelja odjeka za komunalne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, na neodređeno vrijeme, objavljuje

Novosti

Lista kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

datum objave: 28. 01. 2022.

KLASA: 112-02/21-01/2
URBROJ: 2140-22-4/1-22-8
Marija Bistrica, 27. siječnja 2022. god.
Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Novosti

Javni natječaj za prijam u službu Voditelja Odsjeka za komunalne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

datum objave: 13. 01. 2022.

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje