Članci

Događanja

Sporazum o suradnji Općine Marija Bistrica i poljskog grada Piekary Śląskie

datum objave: 27. 06. 2018.

Iz Poljske se vratila delegacija Općine Marija Bistrica koju je predvodio načelnik Josip Milički.

Događanja

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

datum objave: 15. 06. 2018.

U četvrtak 14. lipnja održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.

Događanja

Dodjela javnih priznanja i nagrada

datum objave: 04. 06. 2018.

Povodom Dana Općine Marija Bistrica koje se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Božje Bistričke, Općina Marija Bistrica dodjeljuje javna priznanja i nagrade fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i športskog života u Općini Marija Bistrica.

Događanja

Oglas za prijem u službu čistača u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

datum objave: 04. 05. 2018.

Na temelju članka 19. stavka 1. u vezi s odredbom članka 29. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Događanja

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1)

datum objave: 04. 04. 2018.

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1) (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18), objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1)