Članci

Novosti

Biračka mjesta na području Općine Marija Bistrica

datum objave: 02. 07. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO III. IZBORNE JEDINICE

KLASA: 013-03/20-02/5
URBROJ: 2186-165-20-50
VARAŽDIN, 26.06.2020.

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski...

Novosti

Odluka o dopuni Odluke o kommunalnoj naknadi

datum objave: 25. 06. 2020.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (“Službeni glasnik Općine Marija Bistrica” br. 2/18) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine, donijelo je

Novosti

Oglas za prijam u službu čistača u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

datum objave: 17. 06. 2020.

Na temelju članka 19. stavak 1. u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

Novosti

„K SUNCU PROSI SVAKA ROŽA“

datum objave: 02. 06. 2020.

Nagradni natječaj za najljepšu okućnicu općine Marija Bistrica za 2020. godinu!