Članci

Novosti

Niz mjera kojima je za cilj osigurati strože mjere socijalnog distanciranja

datum objave: 19. 03. 2020.

Od četvrtka u 0:01, na snagu stupa čitav niz mjera kojima je za cilj osigurati strože mjere socijalnog distanciranja, a u svrhu ublažavanja mogućnosti širenja epidemije.

Novosti

O D L U K A COVID-19

datum objave: 17. 03. 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 2/18) načelnik Općine Marija Bistrica dana 16. ožujka 2020. godine donio je sljedeću

Novosti

Obavijest - Koronavirus

datum objave: 12. 03. 2020.

PRIOPĆENJE 12. ožujka 2020. godine

Novosti

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

datum objave: 10. 02. 2020.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 10. veljače 2020. godine, KLASA:372-03/20-01/01 URBROJ:2113/02-01-20-2, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Novosti

Natječaj za radno mjesto - Direktor komunalnog poduzeća Lijepa Bistrica d.o.o.

datum objave: 21. 01. 2020.

Trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o., Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, OIB: 82413603496, raspisuje dana 21. siječnja 2020. godine sljedeći